Preskočiť na hlavný obsah
0
Obľúbené produkty 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi obľúbenými.
0
Porovnanie produktov 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi porovnávanými.
0,00 € 0
Nákupný košík 0
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Spôsoby doručenia
výdajné miesto Zásielkovňa
2.69 €
výdajné miesto SPS
3.49 €
výdajné miesto GLS
3.49 €
výdajné miesto POŠTA
2.49 €
Doprava zadarmo od 49 €

Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov: HEXATRADE COMPANY s.r.o.
adresa prevádzky: Cejl 91, Brno, 60200, tel: (CZ) 545578536

Zásady ochrany osobných údajov

 • I. Právny rámec spracovania
  Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež "subjekt údajov"), ktorých osobné údaje spoločnosť HEXATRADE COMPANY s.r.o. spracováva, sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
 • II. Správca osobných údajov
  Správcom získaných osobných údajov je spoločnosť HEXATRADE COMPANY s.r.o., IČO 05910684 (ďalej tiež „správca“).
 • III. Spracovateľ osobných údajov
  Spracovateľom získaných osobných údajov je spoločnosť HEXATRADE COMPANY s.r.o., IČO 05910684 (ďalej tiež „spracovateľ“).
 • IV. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov
  • Meno, priezvisko, adresa bydliska či sídla, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty dotknutej osoby a údaje o uskutočnenom nákupe sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (napr. Identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, informácie o stave objednávky, doručenie objednávky, vystavenie daňového dokladu), právnym základom spracovanie týchto údajov na uvedený účel je ich nevyhnutnosť pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.
   Vyššie uvedené osobné údaje sú po splnení zmluvy ďalej spracovávané, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.
  • Telefónne číslo môže byť spracovávané za účelom informovania o stave objednávky a dobe doručenia objednávky; právnym základom spracovanie tohto údaje pre uvedený účel je súhlas udelený subjektom údajov.
  • Osobné údaje zákazníkov môžu byť spracované pre účely priameho marketingu tj. hlavne zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o. .; právnym základom spracovanie týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o..
  • Používaním našich webových stránok (ďalej len „webové stránky“) spoločnosť HEXATRADE COMPANY s.r.o. z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Ku zozbieraní týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. Súbory cookies.
  • Cookies používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies používame tiež na vytvorenie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše webové stránky ďalej zlepšovať. Na Našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies.
   • Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patrí k nim cookies, ktoré umožňujú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatení a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
   • Zlepšujúce fungovanie: Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich webových stránok. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presná a chod stránok sa spomalí.
   • Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie Vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre Vás nebude toľko relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Instagramu či iných sociálnych sieťach, a/alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.
  • Právnym základom spracovanie vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas daný subjektom údajov, respektíve oprávnený záujem správcu na účely základnej analýzy návštevnosti webových stránok.
 • V. Doba uloženia
  Osobné údaje budú uložené u spoločnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o. po dobu, ktorá je vyžadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto stanovená tak po dobu, po ktorú trvá právny dôvod spracovania či na čas nevyhnutný na určenie výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • VI. Kategórie príjemcov osobných údajov
  Spracovaním osobných údajov môže spoločnosť HEXATRADE COMPANY s.r.o. poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
  • Doručovatelia zásielok
  • Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb
  • Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií
  • Subjekty poskytujúce služby v rámci priameho marketingu
 • VII. Právo na prístup k osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 • VIII. Právo na vymazanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného týkajú dotknutej osoby a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.
 • IX. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, v prípadoch ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.
 • X. Právo na prenosnosť osobných údajov
  Za podmienok stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté.
 • XI. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov spracovaných z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing.
 • XII. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas možno odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: shop@erosstar.sk alebo písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu. Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru a služieb správcu možno odvolať tiež prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz pre odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom e-mailovom obchodným oznámení.
 • XIII. Právo podať sťažnosť
  Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, najmä v členskom štáte EÚ svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V slovenskej repulike je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov.
Načítavam, prosím vydržte...