0
Obľúbené produkty 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi obľúbenými.
0
Porovnanie produktov 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi porovnávanými.
0,00 € 0
Nákupný košík 0
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Spôsoby doručenia
výdajné miesto Zásielkovňa
1.99 €
123 kuriér - doručenie až domov
3.49 €
Kuriér - doručenie až domov
3.49 €
DPD - doručenie až domov
4.99 €
Doprava zadarmo od 52 €

Erektilná dysfunkcia: Príznaky, príčiny, diagnostika a liečba

Ako najbežnejší sexuálny problém vyskytujúci sa u mužov, sa v súčasnosti javí erektilná dysfunkcia. Výskyt poruchy sa zvyšuje s vekom. Čo je erektilná dysfunkcia a ako proti nej bojovať? Všetko ti vysvetlíme.

 

Summary

Ako najbežnejší sexuálny problém vyskytujúci sa u mužov, sa v súčasnosti javí erektilná dysfunkcia. Výskyt poruchy sa zvyšuje s vekom. Porucha značne negatívne ovplyvňuje ako intímne spolužitie, tak kvalitu života i sebavedomie postihnutého jedinca.

Základom pre stanovenie správnej diagnózy u väčšiny prípadov je vykonanie správnej anamnézy.

V prvom kroku liečby sa upravuje prípadná aktuálna farmakoterapia postihnutého, ktorá môže súvisieť s výskytom poruchy. 5 inhibítory fosfodiesterázy sú potom v ďalšom kroku najefektívnejšou liečbou. Alternatívne prístupy v liečbe predstavujú: intrauretrálna a intrakavernózna injekcia Alprostadilu, vákuum extraktor a chirurgicky implantovaná penilná endoprotéza.

V prípadoch, keď problém vzniká na psychologickom podklade kognitívno-behaviorálna či partnerská sexoterapia môže pomôcť erektilnú dysfunkciu vyriešiť.

 

Kľúčové slová: Erektilná dysfunkcia, farmakoterapia ED, chirurgická liečba ED, prevencia ED

 

Perex

Medzi jednu vôbec z najčastejších porúch sexuálnych funkcií u mužov patrí mužská erektilná dysfunkcia, čiže porucha erekcie. Podľa aktuálnych zistení je zjavné, že až polovica všetkých mužov po prekročení štyridsiateho roku veku má skúsenosť s touto poruchou.

 

Postupne s pribúdajúcim vekom sa potom počty týchto mužov ešte zvyšujú. Celosvetovo podľa dostupných zdrojov problém s erekciou trápi až 152 miliónov mužov (2).

 

Problém nie je nijako ojedinelý ani v Českej republike, kde podľa niektorých prieskumov uviedol poruchu erektilnej funkcie každý druhý muž starší ako 40 rokov. Občasné problémy s erekciou sú však úplne bežné a nie je preto nutné sa ihneď obávať pri takej skúsenosti okamžitého stanovenia závažnej diagnózy erektilnej dysfunkcie.

Moderné prístupy a možnosti liečby aj pozitívneho ovplyvnenia tejto funkcie sú bežne dostupné.

 

Čo je erektilná dysfunkcia alebo porucha erekcie

Erektilnú dysfunkciu môžeme charakterizovať u mužov ako pretrvávajúce ťažkosti pri dosahovaní a udržaní erekcie (tuhosti penisu) po dostatočnú dobu potrebnú na uskutočnenie pohlavného styku.

 

Pre tento stav je tiež často používaný termín impotencie napriek tomu, že nemá úplne nič spoločné s plodnosťou alebo so schopnosťou prežívať orgazmus (1,5).

 

Príznaky poruchy

Porucha sa prejavuje narušením niektorého z troch základných prvkov určujúcich kvalitu erekcie. Ide o narušenie schopnosti dosiahnuť erekciu, o narušenie dosiahnutia stoporenia penisu alebo o narušenie schopnosti udržať erekciu. Konkrétne príznaky môžu vyzerať nasledovne: jedinec je schopný občas dosiahnuť erekciu, avšak nie vždy, keď chce mať sex; jedinec je schopný dosiahnuť erekciu avšak nie je schopný ju udržať dostatočne dlho, aby mohlo dôjsť k sexuálnemu aktu alebo nie je schopný dosiahnuť erekciu prakticky nikdy (1,8).

 

Obrázok 1: Penis v pokoji a penis s erekciou (Zdroj: Merlix.cz)

 

Príčiny poruchy erekcie

V súčasnej dobe poznáme mnoho príčin, ktoré môžu súvisieť so vznikom erektilnej dysfunkcie. Často sa jedná o problém multifaktoriálny, čo znamená, že na vzniku sa podieľa viac faktorov a to ako z oblasti fyzického tak psychického zdravia (1,4).

Medzi časté bežné príčiny poruchy erekcie patria:

 • ochorenie srdca a ciev,
 • vysoký krvný tlak,
 • diabetes (cukrovka),
 • obezita,
 • vysoký cholesterol v krvi,
 • nízka hladina testosterónu
 • choroby obličiek,
 • užívanie drog,
 • vysoká konzumácia alkoholu,
 • fajčenie,
 • Parkinsonova choroba,
 • roztrúsená skleróza,
 • nádor,
 • zranenia a chirurgické zákroky v oblasti malej panvy, penisu a semenníkov.

 

Z oblasti psychického zdravia k poruche erekcie vedie:

 • výrazný stres,
 • úzkosť, depresia,
 • vzťahové problémy,
 • strach z intimity a nízke sebavedomie,
 • poruchy spánku.

 

Tiež užívanie niektorých liekov súvisiacich s liečbou vysokého krvného tlaku alebo niektorých psychických porúch môžu kvalitu erekcie výrazným spôsobom ovplyvňovať. Je dôležité vedieť, že hoci sa erektilná dysfunkcia častejšie objavuje vo vyššom veku, vek samotný nie je jej príčinou a porucha sa vyskytuje prakticky v akomkoľvek veku (1,4,8).

 

 

Diagnostika erektilnej dysfunkcie

Diagnostiku poruchy v našich podmienkach vykonáva najčastejšie doktor medicíny urológ alebo doktor medicíny sexuológ. Vyhľadať odborníka je vhodné ak sa objavia niektoré z vyššie uvedených príznakov poruchy. Vyšetrenie zahŕňa zistenie celkovej zdravotnej a sexuologickej anamnézy vrátane aktuálnych príznakov poruchy.

Nasleduje celkové vyšetrenie fyzického zdravotného stavu a vyšetrenie penisu aj semenníkov. Ak lekár zistí príčinu poruchy v niektorom z orgánových telesných systémov začne liečbu priamo sám alebo odosiela pacienta na liečbu u iného odborníka (4). V prípade podozrenia na súvislosť poruchy s narušením v oblasti psychiky je odporúčaný vhodný odborník najčastejšie psychiater, psychoterapeut alebo psychológ so znalosťou v danej problematiky (8).

 

Liečba poruchy erekcie

Dobrou správou je, že v súčasnej dobe máme mnoho spôsobov liečby tejto poruchy. Liečba erektilnej dysfunkcie závisí od zistených príčin tejto poruchy. Založená je najčastejšie na podávanie špeciálnych liečebných preparátov ovplyvňujúcich príznaky alebo sa využíva aj terapeutický rozhovor, prípadne ide o kombináciu oboch prístupov. Je možná aj vysoko špecializovaná chirurgická starostlivosť.

 

Prášky na erekciu

V prvom kroku terapie ide najmä o úpravu životného štýlu pacienta s prípadnou modifikáciou aktuálnej farmakoterapie, ktorú jedinec užíva v súvislosti s iným ochorením. Aktuálnou hlavnou metódou voľby liečby poruchy erekcie je najmä podávanie liečiv stimulujúcich prekrvenie penisu, liečba hormonálnej či aplikácie vákuovej pumpy (4).

Výrazné úspechy v liečbe boli zaznamenané najmä pri aplikácii tzv. 5 inhibítorov fosfodiesterázy. Ide o prípravky:

 • Viagra (sildenafil),
 • Cialis (tadalafil),
 • Levitra (vardenafil).

 

Tieto prípravky sú iba na predpis, kvôli ich lekárskemu zloženiu.

K podpore erekcie sú voľnopredajné doplnky stravy na podporu erekcie s výťažkami z bylín, ktoré ponúkame na našom eshope.

 

Ďalšie možnosti liečby poruchy

Alternatívne prístupy v liečbe predstavujú intrauretrálne a intrakavernózne injekcie Alprostadilu. V ťažkých prípadoch je možný aj chirurgický prístup so zavedením penilnej endoprotézy. Zriedka sa využívajú aj postupy cievnej chirurgie. Na riešenie ťažkostí je možné využiť aj akupunktúru. Veľa erektilných porúch má však pôvod v oblasti psychickej a riešenie problému sa potom opiera o špecializovanú sexoterapiu (4,8).

 

Obrázok 2: Intrakavernózna injekcia (Zdroj: EAU Patients Information)

 

Obrázok 3: Penilný implantát (Zdroj: EAU Patients Information)

 

Ako zlepšiť erekciu a predísť erektilnej dysfunkcii

V rámci prevencie poruchy je možné podniknúť nasledujúce kroky, ktoré sú zamerané na pozitívnu zmenu v oblasti zdravého životného štýlu. Tieto vedú nielen k podpore zdravej erektilnej funkcie, ale aj k zlepšeniu celkového zdravia jedinca všeobecne.

 1. Pravidelný telesný pohyb na ovplyvnenie a na udržanie podľa veku vhodnej telesnej váhy.
 2. Pokúste sa o zostavenie kvalitného zdravého jedálnička.
 3. Snažte sa eliminovať stres, pokiaľ je stres výrazný alebo sa objavuje úzkosť či dlhodobý pokles nálady vyhľadajte odborníka.
 4. Obmedzte fajčenie alebo lepšie nefajčite.
 5. Obmedzte príjem alkoholu.
 6. Dochádzajte na pravidelné lekárske prehliadky! Uvedomte si, že váš praktický lekár sleduje hodnoty všetkých dôležitých telesných funkcií ako je krvný tlak a cholesterol a včasný záchyt negatívnych zmien a liečba, pomôže podmienky potenciálne vedúce k erektilnej dysfunkcii včas vyriešiť (1,4).

 

Záver

Erektilná dysfunkcia patrí medzi bežné vôbec najčastejšie poruchy sexuálnych funkcií u mužov. Príčiny tejto poruchy vychádzajú ako z oblasti organického zdravia jedinca, tak z oblasti psychickej. Existuje mnoho spôsobov liečby aj v našich podmienkach bežne dostupných.

Medzi hlavné liečebné prístupy patrí farmakoterapia a chirurgická liečba. V prípade vzniku poruchy z psychologických príčin je metódou voľby individuálna alebo párová sexoterapia. Odporúčanými vhodnými preventívnymi prístupmi je možné prípadnému rozvoju poruchy výrazne zamedziť.

 

PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
Klinický psychoterapeut
psychologicka-pomoc.eu

Som atestovaná psychoterapeutka členka Českej asociácie pre psychoterapiu a európske sekcie pre psychoterapiu s hlbokými znalosťami z oblasti psychológie, sociológie, filozofie a ucelenej rehabilitácie osôb, sexuologička, supervízorka a univerzitná pedagogička. Aktuálne sa venujem aj výskumu na 1. lekárskej fakulte UK.

 

Referencie

 1. Brito, J. (2022). Erectile Dysfunction (ED): Symptoms, Causes, Diagnosis, and Treatment. [online]. Dostupné z WWW: <https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction>
 2. Daneš, L. (2007). Erektilní dysfunkce. Brno: Akademické nakladatelství.
 3. Fendrich, Z., Zvěřina, J. (2005). Moderní trendy ve farmakoterapii poruch erekce. Hradec Králové: JS Partner.
 4. Heidelbaugh, J. (2010). Management of Erectile dysfunction. American Family Physician, 81(3). 305-312.
 5. MacGill, M. (2021). Whatś to know about erectile dysfunction? In MedicalNewsToday [online]. [cit.2021-06-16]. Dostupné z WWW: <https://www.medicalnewstoday.com./articles/5702>
 6. Mulcahy, J. J. (2006). Male Sexual Function – A Guide to Clinical Management. Humana Press, (2). Totowa.
 7. Symptoms & Causes of Erectile Dysfunction: What are the symptoms of erectile dysfunction? (2022). In National institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [online]. [cit.2022-05-11]. Dostupné z WWW: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/erectile-dysfunction/symptoms-causes>
 8. Weiss, P. et al. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
Späť do rubriky
Načítavam, prosím vydržte...